ห้องข่าววาไรตี้

ทุเรียนภูเขาไฟ เริ่มออกผลผลิตปลายเดือน พ.ค.นี้

ห้องข่าววาไรตี้ - หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับทุเรียนที่ปลูกแถบภาคตะวันออก พื้นที่ภาคอีสานก็มีทุเรียนพันธุ์ดีปลูกอยู่เช่นกัน ชื่อ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จะเริ่มออกผลผลิตช่วง ปลายเดือนนี้

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ เป็น 1 ใน 4 พืชเศรษฐกิจสำคัญ (พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 4 ชนิด คือ ข้าว ทุเรียน หอมแดง และพริก) ที่สร้างชื่อเสียง และรายได้ให้จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยเป็นวาระการขับเคลื่อนประเด็นเกษตรบูรณาการของจังหวัด ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี หรือ สศท.11 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ พบว่า ปี 2565 ข้อมูลพยากรณ์ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 มีเนื้อที่ยืนต้น 15,171 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 5,490 ไร่ มีพื้นที่ปลูกอยู่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ กันทรลักษ์ ขุนหาญ และ ศรีรัตนะ ซึ่งเป็นแหล่งดินภูเขาไฟที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นเหมาะสม ทำให้เนื้อทุเรียนกรอบนอก นุ่มใน รสชาติดี กลิ่นไม่ค่อยฉุน สำหรับผลผลิตในปีนี้ จะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนพฤษภาคม และจะออกต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม 2565 จำนวนทั้งหมด 7,500 ตัน โดยผลผลิตจะออกมากสุดในเดือนมิถุนายน 2565