เช้านี้ที่หมอชิต

เดือนเมษายน ธุรกิจปิดกิจการ กว่า 850 บริษัท

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงพาณิชย์ เผย ยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือนเมษายน ลดลง 10% ขณะที่ยอดยกเลิกการมีกว่า 850 บริษัท

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 2565 มีผู้ประกอบการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ รวม 5,376 บริษัท ลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าทุนจดทะเบียนกว่า 171,105 ล้านบาท โดยธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ซึ่งการจดทะเบียนใหม่ ที่น้อยกว่าช่วงปกติ เนื่องจากตรงกับช่วงเทศกาลสำคัญของไทย มีจำนวนวันทำการน้อยกว่าเดือนอื่น ๆ ส่วนการขอเลิกประกอบกิจการ มี 850 บริษัท เพิ่มขึ้น 39% มูลค่ากว่า 9,110 ล้านบาท มากที่สุด คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 95 บริษัท, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 35 บริษัท และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 27 บริษัท ทั้งนี้ คาดว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 อยู่ประมาณที่ 40,000 - 42,000 บริษัท และตลอดทั้งปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 70,000 - 75,000 บริษัท