เช้านี้ที่หมอชิต

กองทัพอากาศ เร่งย้าย C-130 ออกจากทางวิ่ง จ.อุบลราชธานี

เช้านี้ที่หมอชิต - กองทัพอากาศเคลียร์รันเวย์ หลังเครื่องบินลำเลียง ซี 130 เกิดเหตุข้ดข้องระหว่างลงจอด ส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี สามารถกลับมาเปิดใช้ได้อีกครั้งเมื่อเวลา 21.00 น.

จากเหตุที่เครื่องบินลำเลียง ซี 130 ของกองทัพอากาศ ทำการบินภารกิจรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานราชการ ที่กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ในขณะทำการลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี นักบินได้ทำการชะลอเพื่อลดความเร็วเครื่องบินด้วยระบบห้ามล้อปกติ พบว่าไม่สามารถหยุดเครื่องบินได้ จึงตัดสินใจใช้ระบบห้ามล้อสำรอง เพื่อควบคุมไม่ให้เครื่องบินไถลออกนอกทางวิ่ง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยหลังจากที่สามารถควบคุมเครื่องบินให้หยุดบนทางวิ่งด้วยความปลอดภัยแล้ว พบว่ายางล้อหลังของเครื่องบินได้รับความเสียหายทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถทำการควบคุมเครื่องบินเข้าสู่ทางขับ และไม่สามารถทำการลากจูงเครื่องบินได้ ส่งผลกระทบต่อการจราจรและการใช้งานของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กองทัพอากาศเร่งเคลื่อนย้ายเครื่องบิน ออกจากทางวิ่งและเปิดให้บริการได้เมื่อช่วง 21.00 น. ที่ผ่านมา

สำหรับเครื่องบินลำเลียง ซี-130 ของกองทัพอากาศไทย เป็นเครื่องบินลำเลียงที่ปฏิบัติภารกิจเมื่อเกิดภัยพิบัติในการขนย้ายอุปกรณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ รวมถึงการนำเวชภัณฑ์ไปช่วยเหลือประชาชนช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งนำคนไทยกลับประเทศเมื่อเกิดวิกฤตในหลายสถานการณ์ที่ผ่านมา โดยมีการบรรจุประจำการที่ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง อายุการใช้งานมากกว่า 40ปี

ล่าสุด พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงว่า ขณะนี้กองทัพอากาศ ได้ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้อง และสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องบินออกจากทางวิ่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 21.30 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม ภายใต้มาตรการด้านนิรภัยการบิน

ทั้งนี้ กองทัพอากาศต้องขออภัยผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีทุกท่าน และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ในการดูแลอำนวยความสะดวกในการแก้ไขข้อขัดข้องในครั้งนี้