สนามข่าว 7 สี

ดึงเยาวชน มีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน

สนามข่าว 7 สี - เยาวชนคนรุ่นใหม่ผนึกกำลังขับเคลื่อนพลเมืองคาร์บอนต่ำ เรียนรู้สาเหตุที่ทำให้โลกร้อน และช่วยกันยับยั้งเพื่อบรรเทาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ค่ายเยาวชน ACE Youth Camp 2022 เป็นการรวมพลังเยาวชน คนรุ่นใหม่ ร่วมมือกันขับเคลื่อนพลเมืองคาร์บอนต่ำ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ สส. ออกค่ายให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ที่ส่งผลต่อโลกของเรา เช่น มลพิษ PM2.5, ภัยแล้งที่ยาวนาน, ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ที่สำคัญในช่วงนี้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ทำให้สภาพอากาศเลวร้าย และทวีความรุนแรงไปทั่วโลก

ค่ายเยาวชนจะชี้แนะแนวทางให้เด็ก ๆ รู้เท่าทันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบที่จะตามมา พร้อมปลูกฝังให้เด็ก ๆ ช่วยกันหาวิธีรักษาโลกใบนี้อย่างยั่งยืน และเผยแพร่สื่อสารไปถึงผู้ใหญ่ในสังคมให้ช่วยกัน