7HDร้อนออนไลน์

โควิดวันนี้ ติดเชื้อ 4,924 คน เสียชีวิต 37 คน รักษาหาย 5,560 คน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รายงานสถานการณ์ประจำวัน ( 26 พ.ค.65) โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,924 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศทั้งหมด ขณะที่มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 5,560 คน

ขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 คน ทั้งนี้ในการระบาดรอบใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.65 มีผู้ติดเชื้อแล้ว 2,206,239  คน รักษาหายสะสม 2,184,704 คน คงเหลือผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา 46,595 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ อาการหนัก 995  คน โดยเฉลี่ยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดละ 13 คน  อัตราการครองเตียง 13.8 %

สำหรับรายละเอียดของการติดเชื้อในประเทศ ศบค.จะเปิดเผยรายงานอย่างเป็นทางการในเวลา 12.30 น.