ห้องข่าวภาคเที่ยง

ความคืบหน้าถอดแมสก์กลางเดือน มิ.ย.

ห้องข่าวภาคเที่ยง - กรุงเทพมหานคร ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ประชาชนไปแล้ว กว่า 5 ล้านคน หรือคิดเป็น 66 เปอร์เซ็นของจำนวนประชากร อยู่ในเกณฑ์สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ แต่ยังต้องประเมินสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่

กรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้าเรื่องการถอดหน้ากากอนามัยกลางเดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าพื้นที่สีเขียวและสีฟ้า จะเป็นพื้นที่นำร่องถอดหน้ากากอนามัยในพื้นที่โล่ง แต่ต้องพิจารณาสถานการณ์ในพื้นที่ประกอบด้วย รวมทั้งอัตราการฉีดวัคซีนของประชาชน ในจังหวัดนั้น ๆ ควรได้ฉีดเข็มกระตุ้น 60-70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร ส่วนช่วงเวลาที่จะประกาศให้ถอดหน้ากากอนามัย จะต้องพิจารณาอีกครั้ง

สำหรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 หรือ เข็มกระตุ้น ไทยมีความคืบหน้า ครอบคลุม 40 เปอร์เซ็นต์ หรือกว่า 27.7 ล้านคน และเฉพาะพื้นที่ กทม. ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่สีฟ้า ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไปได้ 66.06 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเข็ม 4 อยู่ที่ 15.36 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ครอบคลุม แต่ก็ต้องประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ตาม บุคคลบางกลุ่ม บางสถานที่ ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยต่อไป ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง 608 การดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และกิจกรรมที่มีการร่วมกลุ่มจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ อยู่ที่ 4,924 คน ยังไม่รวมผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจ ATK อีก 6,344 คน หายป่วยกลับบ้าน 5,560 คน ยังรักษาอาการ 46,595 คน เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 995 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 503 คน คิดเป็นอัตราการครองเตียง จังหวัดละ 13 คน

ส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 37 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน แต่ถือว่ายังอยู่ในระดับทรงตัว โดยตลอด 7 วันที่ผ่านมา ตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำสุด 29 คน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา