รอบรั้วเอเชีย

สุดล้ำ! ญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์นิ้วที่ 6

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น และศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติของฝรั่งเศส ได้ร่วมมือกันพัฒนาชิ้นส่วนอวัยวะเทียม ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มต้นขึ้นมาเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2559 โดยการพัฒนาหุ่นยนต์นิ้วที่ 6 โดยการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์นิ้วที่ 6 เป็นการทำงานด้วยสัญญานไฟฟ้าจากกล้าม ที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ 4 ตัว ที่ติดอยู่ที่แขน เป็นตัวตรวจจับสัญญานอันดับแรก จากนั้นสัญญานจะถูกส่งไปยังมอเตอร์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์นิ้วที่ 6 อีกที ทั้งนี้ ตามปกติแล้ว มนุษย์จะเคลื่อนไหวร่างกายด้วยคำสั่งจากสมอง แต่เจ้าหุ่นยนต์นิ้วที่ 6 นี้ จะเคลื่อนไหวจากการปรับตัวของสมอง ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือ สมองยอมรับการทำงานของหุ่นยนต์ที่ 6 อย่างไร หรือสมองปรับตัวอย่างไร เพื่อให้การใช้งานนิ้วหุ่นยนต์สะดวกมากขึ้น ทั้งยังหุ่นยนต์นิ้วที่ 6 ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ในอนาคตว่า มนุษย์อาจใช้หุ่นยนต์นิ้วที่ 6 เพื่อทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากขึ้น อาทิ การใช้พิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือจับวัตถุสิ่งของ อาทิ แก้วน้ำต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น