7HD ร้อนออนไลน์

กมธ.กิจการสภา แจงสโมสรรัฐสภา ยังไม่เปิดใช้งาน หากเปิดใช้ต้องตรวจเข้มไม่ให้ใช้เงินภาษีนอกลู่นอกทาง

วันนี้ (26 พ.ค.65)  น.ส.นภาภรณ์ เพ็ชร์จินดา และนายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ โฆษกคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แถลงชี้แจงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ สโมสรรัฐสภา ว่า สโมสรรัฐสภา ไม่ได้อยู่ในการดูแลของ กมธ.กิจการสภาฯ และไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ดูแลในส่วนนี้  เพราะการดูแลสโมสรรัฐสภา จะมีการตั้งคณะกรรรมการที่ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการการเมืองในรัฐสภา ขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ

ส่วนประเด็นที่พูดกันว่า สโมสรรัฐสภามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ สส. และ ส.ว.นั้นตอนนี้ รัฐสภายังไม่ได้รับมอบจากผู้รับเหมาเลย ดังนั้น รัฐสภาจึงไม่ได้ดำเนินการอะไรกับ สโมสร  ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นั้นก็เป็นแปลนที่ออกแบบมาตั้งแต่อดีต ไม่ได้เกิดในยุคนี้ และตอนนี้ก็ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไร มีแต่ห้องเปล่ามีเพียงแค่โซฟาเท่านั้น

“องค์กรขนาดใหญ่ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชน องค์กรขนาดใหญ่ เช่น ตำรวจ ทหาร ทุกองค์กรใหญ่ ก็จะมีสโมสรของหน่วยงาน อาทิ สโมสรตำรวจ สโมสรทหาร ซึ่งเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้ได้อีกทั้งยังเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและสมาชิกด้วย จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปิดใช้แล้ว ก็จะมีการจำกัดเวลาในการเปิดใช้งาน ไม่ใช่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา นั่นหมายถึงว่าเวลาในการทำงานของสมาชิกฯ ซึ่งเป็นเวลาภาษีของประชาชน อีกทั้งไม่ได้มีการเปิดใช้ทุกห้องตามที่เป็นข่าว” น.ส.นภาพรกล่าว

อย่างไรก็ตาม  เมื่อมีการเปิดใช้สโมสร มีการตั้งคณะกรรมการสโมสรรัฐสภาแล้ว  คณะกมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร จะทำหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของคณะกรรมการสโมสรรัฐสภาต่อไปเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม ไม่มีการใช้งบประมาณอย่างไม่เหมาะสมไม่นอกลู่นอกทาง