7HD ร้อนออนไลน์

สำรวจอาการ ! ฝีดาษลิงติดจากสัตว์สู่คนได้ แม้โอกาสน้อยแต่ต้องระวัง

 โรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง (Monkeypox) ได้กระจายไปในหลายประเทศทวีปยุโรปและแอฟริกา แต่ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย


สำหรับชื้อไวรัสฝีดาษลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก กระต่าย หนูป่า เป็นต้น  คนสามารถติดโรคจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดข่วน การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่า หรือกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ การแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยผ่านทางสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ผิวหนังที่เป็นตุ่ม หรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ


กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) มีอาการอย่างน้อย 1 อย่าง ดังนี้

1. ไข้ ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส มีประวัติไข้ร่วมกับอาการหนึ่ง ได้แก่ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และต่อมน้ำเหลืองโต

2. มีผื่นตุ่มนูนกระจายตามใบหน้า ลำตัว ลักษณะตุ่มนูนน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด
ร่วมกับมีประวัติเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา เช่น เดินทางมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาด มีประวัติร่วมกิจกรรมในงานที่พบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษลิง หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดสัตว์ป่า ประเภทสัตว์ฟันแทะ ลิง สัตว์ลี้ยงลูกด้วยนม นำเข้ามาจากทวีปแอฟริกา


สำหรับโรคฝีดาษลิงมีระยะฟักตัว 5-21 วัน อาการป่วยจะแบ่งเป็น 2 ระยะ
“ช่วงอาการนำ” 5 วันแรก จะมีไข้ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ หมดแรง ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้แล้ว
“ช่วงออกผื่น” หลังมีไข้ 1-3 วัน ซึ่งผื่นจะเริ่มขึ้นที่บริเวณใบหน้า ก่อนกระจายไปที่มือเท้า แขนขา ลำตัว ช่องปาก อวัยวะเพศ รอบทวารหนัก ลักษณะผื่นจะเริ่มจากตุ่มแดง ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง และเป็นสะเก็ดแผล เป็นไปตามระยะ เมื่อสะเก็ดแห้งหลุดร่วงไปจะไม่มีการแพร่เชื้อได้

ทั้งนี้ลักษณะตุ่มของโรคฝีดาษลิงจะต่างจากโรคสุกใส ซึ่งผื่นจะขึ้นไม่พร้อมกันมีทั้งตุ่มเกิดใหม่ ตุ่มเกิดนานแล้ว เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน

628f6675c0a414.28650356.jpeg

สำหรับการป้องกัน

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า 
2. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ
3. หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ หรือเดินทางเข้าไปในป่า 
4. ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการ คัดกรองโรค 
5. กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน  หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกักเพื่อมิให้ผู้ป่วยมีการแพร่กระจายเชื้อทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคฝีดาษลิงที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถควบคุมการระบาดได้ด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ ซึ่งสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ 85% อย่างไรก็ตาม เด็กที่เกิดหลังปี 2523 จะไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษมาก่อน จึงเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคฝีดาษลิงมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค