สนามข่าว 7 สี

พบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ จ.ภูเก็ต

สนามข่าว 7 สี - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจพบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ บนเกาะภูเก็ต เตรียมพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดในพื้นที่

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้สำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึก ที่จังหวัดภูเก็ต โดยล่าสุด ดำเนินการโครงการไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ เจาะทดสอบไปแล้ว 45 บ่อ และพัฒนาเป็นบ่อน้ำบาดาล ปริมาณมากกว่า 5 ลูกบาศ์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 14 บ่อ อีกทั้งยังพบ แหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำบาดาลมากกว่า 10 ลูกบาศ์เมตรต่อชั่วโมง ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ ที่ตำบลรัษดา, ตำบลวิชิต, ตำบลเชิงทะเล และตำบลไม้ขาว 

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเจาะสำรวจแล้วเสร็จ จะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์และประมวลผล สรุปศักยภาพน้ำบาดาลระดับลึก ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อออกแบบระบบสูบน้ำบาดาล และระบบกระจายน้ำ พร้อมจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมีแหล่งน้ำบาดาลสำหรับอุปโภค-บริโภค แก้ปัญหาน้ำจืดขาดแคลน และเป็นต้นแบบในการศึกษาแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่เกาะอื่น ๆ ที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ใกล้เคียงกันต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด