เช้านี้ที่หมอชิต

จ.ตาก ยื่นหนังสือหอการค้าเมียนมา ขอเปิดด่านพรมแดนแม่สอด-เมียวดี

เช้านี้ที่หมอชิต - หอการค้าจังหวัดตาก ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลเมียนมา ขอให้พิจารณาเปิดด่านพรมแดนถาวรแม่สอด-เมียวดี เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าระหว่าง 2 ประเทศ

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ได้ยื่นหนังสือผ่าน นาง ติ่น ติ่น เมียะ ประธานหอการค้า จังหวัดเมียวดี ตรงข้าม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อขอให้ส่งต่อไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของ ประเทศเมียนมา เพื่อพิจารณาขอให้เปิดช่องทางบกผ่านด่านพรมแดนถาวร แม่สอด-เมียวดี สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 บ้านริมเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด

โดยเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาสาเหตุที่ทางการไทยประกาศปิดด่านพรมแดนนั้น เนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ลดลงจนเกือบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทำให้ทางการไทย ได้ประกาศให้เปิดด่านพรมแดนตามปกติ จึงขอให้ ฝ่ายเมียนมา ได้พิจารณาในประเด็นนี้ด้วย

ประธานหอการค้าจังหวัดตาก บอกว่า สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 เป็นจุดที่ประชาชนชาวไทย และชาวเมียนมา ใช้เป็นเส้นทางข้ามไปมาระหว่างกัน และค้าขายกันมานานแล้ว ซึ่งหากเปิดให้ประชาชนของ 2 ประเทศ ข้ามไปมาหาสู่กันได้ตามได้ตามปกติ เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจการค้าของ 2 ประเเทศ ปรับตัวดีขึ้น และประชาชนของ ทั้ง 2 ประเทศ จะได้มีงานทำ โดยที่ผ่านมาการซื้อ-ขายสินค้าผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 นั้น มีเงินสะพัดจากการค้าถึงปีละ กว่า 1,000 ล้านบาท