ห้องข่าวภาคเที่ยง

คาดเดือนหน้า ยกเว้นค่าแรกเข้ารถไฟฟ้า

ห้องข่าวภาคเที่ยง - การรถไฟแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าแรกเข้าเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง กับรถไฟชานเมืองสายสีแดง ผ่านบัตร EMV หวังช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  หรือ รฟท. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ รฟท. หรือ บอร์ด รฟท. ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเว้นการจัดเก็บอัตราค่าแรกเข้าในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง กับรถไฟชานเมือง หรือ รถไฟฟ้าสายสีแดง สำหรับบัตรโดยสาร EMV Contactless ที่ชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร ณ สถานีบางซ่อน เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชน คาดว่าจะเริ่มได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565 และมีเป้าหมายขยายการยกเว้นค่าแรกเข้าสำหรับรถไฟฟ้าทุกสายที่จะมาเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคต
           
แต่ทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบและหารืออีกครั้งกับกระทรวงการคลัง ว่าสามารถดำเนินการหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.วินัยทางการเงินการคลัง เนื่องจากการการยกเว้นการจัดเก็บดังกล่าวจะทำให้รายได้ของ รฟท. ลดลงประมาณ 33% จากรายได้สูงสุดของการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง

สำหรับยอดใช้บริการจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบ ที่สถานีบางซ่อน ล่าสุดในเดือนมีนาคม พบว่ามีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 2,770 คน คาดหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง จำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการน่าจะเพิ่มมากขึ้น