ข่าวภาคค่ำ

จับผู้ลักลอบส่งออกต้นทุเรียน 8,000 ต้น

ข่าวภาคค่ำ - เจ้าหน้าที่จับผู้ลักลอบขนต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ซึ่งเป็นพืชสงวนของไทยรวม 8,000 ต้น มูลค่ากว่า 240,000 บาท ส่งออกไปต่างประเทศ

หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบนำพืชสงวนของไทยส่งออกนอกราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าจับกุมผู้กระทำผิด ซึ่งกำลังขนส่งต้นกล้าทุเรียนหมอนทอง จำนวน 8,000 ต้น มูลค่า 240,000 บาท หรือ ต้นละ 30 บาท ส่งออกนอกประเทศ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า พืชสงวนของไทย สามารถนำออกนอกราชอาณาจักรได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดลอง หรือวิจัยในทางราชการเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายแล้ว ยังสร้างความเสียหายให้แก่เกษตกรไทย ลามไปถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วย ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับพืชสงวนของไทยที่ห้ามนำออกราชอาณาจักร เนื่องจากเกรงว่าหากพันธุ์พืชที่ดีเหล่านี้ถูกนำไปปลูกในต่างประเทศ จะกลับมาทำลายตลาด หรือกลายเป็นคู่แข่งทางการค้าของไทย มี 11 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน องุ่น ลิ้นจี่ มะพร้าว มะขาม ส้มโอ ลำไย ทองเครือ กวาวเครือ สละ และสับปะรด หากผู้ใดทราบเบาะแสการกระทำผิด สามารถแจ้งได้ที่ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง