7HDร้อนออนไลน์

อนุชา ประกาศลั่นดำเนินคดีหมอปลา ให้ถึงที่สุด ย้ำพระพุทธศาสนาที่เราต้องปกป้อง

27 พ.ค. 65 ที่หอประชุมวัดอ่างทองวรวิหาร อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายอนุชา นาคาสัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลกำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางมาบรรยายพิเศษในการ”ประชุมสัมมนา พระสังฆาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกครองคณะสงฆ์”ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พระอุปัชฌาย์ และพระเลขานุการ จำนวน 148 รูป

โดย นายอนุชา ว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ มีข่าวคราวปรากฏตามสื่อต่างๆ เป็นไปในทิศทางลบมากกว่าบวก ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากพระภิกษุบางรูป บางกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนน้อย ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามหลักพระธรรมวินัย หรือประพฤติผิดกฎหมายบ้านเมือง มีปรากฏตามสื่อรายวัน ก่อให้เกิดเป็นกระแสโลกวัชชะ และก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาต่อพระสงฆ์ในภาพรวมของคนในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีศรัทธายังไม่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนา

อีกทั้งยังมีบุคคลบางกลุ่มบางพวก ซึ่งไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้อาศัยสถานการณ์ดังกล่าวนี้ เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ สอบสวน และพิพากษาตัดสิน โดยไม่ผ่านกระบวนการตามหลักพระธรรมวินัยและหลักกฎหมาย พยายามสร้างกระแสต่อมวลชนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับการกระทำของตน

ส่งผลให้หลายคนหลายฝ่ายที่ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง คล้อยตาม และหันมามองบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ คือ มหาเถรสมาคม ว่า ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วอย่างไร หรือมีแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านนายกรัฐมนตรี ก็มีข้อห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ จึงได้สั่งการให้ตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหารที่อยู่ในส่วนกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อมอบนโยบายตามข้อสั่งการของ ท่านนายกรัฐมนตรี และหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยให้ทุกคนทุกฝ่ายได้ตระหนักร่วมกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา ทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวยุติโดยเร็ว และเพื่อให้มีแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

นายอนุชา ยังได้กล่าวถึงกรณีหมอปลา ด้วยว่า ตอนนี้เราได้ดำเนินการตามกฎหมายในขอบข่ายหน้าที่ ในประเด็นที่เป็นคดีความ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำเป็นต้องดำเนินการ โดยจะดำเนินการจนถึงที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญของเสาหลักของชาติ พระพุทธศาสนาที่เราต้องปกป้อง พร้อมฝากถึงประชาชนช่วยกันดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง