ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง 53

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน "โครงการหลวง 53" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวความคิด The Royal Blooming 2022 "น้ำพระทัยไม่มีสิ้นสุด" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ภายในงานฯ จะมีการเผยแพร่ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งนำความก้าวหน้าและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่ต่อยอดจากงานค้นคว้าและวิจัยสำคัญ ได้แก่ เฮมพ์ หรือ กัญชง จัดแสดงผลงานจากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชง และลวดลายจากผ้าชนเผ่าต่าง ๆ ตลอดจนพืชพันธุ์ที่ได้จากการค้นคว้าและวิจัยเด่น, ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์อื่น ๆ อีก 13 โครงการ และสินค้าแปรรูปจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวอื่นในหมวด