รอบรั้วเอเชีย

ชาว สปป.ลาว ต่อคิวรอเติมน้ำมัน แม้เงินกีบอ่อนค่า

สถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันใน สปป.ลาว เข้าขั้นวิกฤตหนัก โดยล่าสุด ประชาชนจำนวนมากพากันออกมารอคิวเติมน้ำมันกันเป็นจำนวนมาก แม้สถานีให้บริการน้ำมันหลายแห่งไม่มีน้ำมันให้เติมจนต้องปิดให้บริการก็ตาม ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาล สปป.ลาว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ระบุว่า สาเหตุราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้น และลาวต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังประสบปัญหาเงินเฟ้อ และเงินกีบลาวอ่อนค่า ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าน้ำมัน ทำให้ค่าขนส่งและสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นตามไปด้วย