สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

เอกชนแนะยืดโครงการ คนละครึ่ง ถึงสิ้นปี

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ภาคค้าปลีกไทย กังวลเศรษฐกิจไทยยังมีความเปราะบาง แนะรัฐบาลเดินหน้าโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราเที่ยวด้วยกันยาวไปจนถึงสิ้นปีนี้

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นฟู แต่ยังคงมีความเปราะบาง จากปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์โลก มองว่า หากภาครัฐผลักดันให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ในภาคค้าปลีกและบริการแข็งแรง ผ่านการเชื่อมต่อกับธุรกิจขนาดใหญ่ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและรวดเร็ว จะช่วยเสริมให้ภาคท่องเที่ยวของไทยแข็งแรงมากขึ้น เช่น จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ, สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างงานของ SMEs และให้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า แต่ไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท สำหรับผู้ซื้อสินค้าจาก SMEs ในระบบเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ และเพิ่มรายได้ให้กับ SMEs ไทย รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภาษี คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยจึงจะกลับมาฟื้นตัวและเดินหน้าได้อีกครั้ง พร้อมแนะรัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ ผ่านโครงการภาครัฐ เช่น ฟื้นโครงการช้อปดีมีคืน เพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ จากประชาชนกลุ่มที่มีรายได้สูง โดยเพิ่มวงเงินเป็น 100,000 บาท พร้อมเพิ่มระยะเวลาการใช้จ่ายเป็น 2 เดือน ถือเป็นโครงการที่สามารถอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจไทยได้อย่างรวดเร็ว ตรงเป้า มีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้งบประมาณน้อยที่สุด ส่วนโครงการคนละครึ่ง และไทยเที่ยวไทย ให้คงไว้จนถึงสิ้นปีนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับผลตอบรับดี ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนในการ กิน เที่ยว ใช้ สินค้าและบริการ เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยกำลังถูกกระทบจากความเสี่ยงรอบด้าน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำเป็นต้องเตรียมพร้อมและตั้งรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อรับมือกับพายุเศรษฐกิจนี้ให้ได้