สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

พรรคเพื่อไทย แท็กทีม พรรคก้าวไกล ทำงานในสภากรุงเทพมหานคร

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ว่าที่ สก.พรรคเพื่อไทย ประกาศขอนั่งเก้าอี้ประธานสภา กทม. พร้อมจับมือว่าที่ สก.พรรคก้าวไกล ร่วมแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภา กทม. เปิดทางให้ประชาชนร่วมตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน

เป็นการร่วมแถลงข่าวการทำงานในสภา กทม. ที่แกนนำพรรคเพื่อไทย และพรรคก้าวไกล นำทีมว่าที่ สก.ของทั้ง 2 พรรคจับมือ ขอเดินหน้าทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของสภา กทม.

โดยทันทีที่ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งแล้ว จะลงมติเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาคนที่ 1 จะสนับสนุนให้ สก.จากพรรคเพื่อไทย ได้ดำรงตำแหน่ง ส่วน สก.พรรคก้าวไกล จะนั่งเก้าอี้รองประธานสภาคนที่ 2 และจะแบ่งหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อความเป็นเอกภาพ

นอกจากนี้ สก. จากทั้ง 2 พรรค จะร่วมกันเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภา กทม. เพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กทม. เพื่อให้การบริหารงานของ กทม.เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส รวมทั้งจะร่วมกันเห็นชอบให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา กทม. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย