ข่าวเด็ด 7 สี

ไทย - ญี่ปุ่น เดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ข่าวเด็ด 7 สี - ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับ ที่ปรึกษาพิเศษนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และ ผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ เจบิค โดยทั้งสองฝ่ายต่างเชื่อมั่นในความเป็นพันธมิตรที่มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมหลากหลายสาขา เจบิค ยังมีนโยบายที่น่าสนใจ เน้นการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมยืนยันจะร่วมมือกับไทยในทุกระดับ และสนับสนุนการเป็นประธาน APEC 2022 ของไทย นอกจากนี้ ยังพบและหารือกับภาคธุรกิจเอกชนอีก 70 บริษัท ที่รัฐบาลไทยหวังที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่นต่อไป