7HDร้อนออนไลน์

เขื่อนพิมาย เดินหน้าระบายน้ำออก เตรียมรับมวลน้ำก้อนใหม่ ทำน้ำท่วมนาข้าวท้ายเขื่อนเสียหายหนักกว่า 100 ไร่แล้ว

วันนี้ (28 พ.ค. 65) สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา พบว่า ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลที่ไหลมาจากพื้นที่ อ.จักราช ยังมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งมีฝนตกติดต่อกันแทบทุกวัน ทำให้มีมวลน้ำจำนวนมากสะสมในลำน้ำธรรมชาติและในพื้นที่ลุ่มน้ำ

ล่าสุด โครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ เขื่อนพิมาย ได้เปิดประตูระบายปากคลองสายใหญ่ จำนวน 6 บาน ทางด้านทิศตะวันออก เพื่อระบายน้ำเหนือเขื่อนพิมาย ออกลงสู่ลำน้ำมูล และเปิดประตูระบายน้ำ 2 บาน ทางด้านทิศใต้ ระบายน้ำลงสู่คลองส่งน้ำชลประทานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มวลน้ำที่เขื่อนพิมายระบายออก ได้เอ่อล้นไหลเข้าท่วมนาข้าวบ้านใหม่ไทรงาม อ.พิมาย กว่า 100 ไร่แล้ว เพราะพื้นที่อยู่ท้ายเขื่อนและอยู่ติดกับลำน้ำมูล ทำให้ข้าวนาปีที่ชาวนาเพิ่งหว่านเมื่อช่วงวันพืชมงคล ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ทั้งนี้ ทางเขื่อนพิมายยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำในเขื่อนออก เพื่อเตรียมรับมือพายุฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ช่วงนี้ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยจากภาพมุมสูงจะเห็นว่า ปริมาณน้ำที่เขื่อนพิมายระบายออกลงสู่ลำน้ำมูล ได้เอ่อล้นไหลเข้าท่วมนาข้าวที่อยู่ติดกับลำน้ำมูลเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับชาวนาในพื้นที่แล้ว