ข่าวเด็ด 7 สี

นายกฯ ย้ำ ผับ บาร์ ต้องปฏิบัติตาม มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ข่าวเด็ด 7 สี - จากที่ ศบค. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการ ให้กิจการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่เฝ้าระวัง 14 จังหวัด และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน นี้  ล่าสุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับ สาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบ และ ประเมินผลกลุ่มสถานบริการ สถานประกอบการ และผู้ที่รับบริการ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ย้ำ ผู้ให้บริการต้องตรวจ ATK ปิดไม่เกินเวลา 24.00 น. หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกัน และประชาชนที่จะรับบริการต้องฉีดวัคซีนครบตามที่กำหนด