เจาะประเด็นข่าว 7HD

แห่ชมช้างเผือก ลักษณะตรงตามคชลักษณ์ 7 ประการ

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ที่จังหวัดสระบุรี ประชาชนแห่ชมช้างเผือก ซึ่งเป็นช้างสำคัญที่มีคุณลักษณะตรงตามคชลักษณ์ 7 ประการ

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 3 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พบมีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาชม พลายเอกชัย ช้างจากศูนย์อนุรักษ์ช้าง ช้างทองคำ จังหวัดมหาสารคาม ที่ถูกนำมาพักเลี้ยงดู สำหรับเตรียมความพร้อม ที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายช้างสำคัญ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากมีลักษณะตรงตามคชลักษณ์ 7 ประการ ได้แก่ ตาขาว, เพดานขาว, เล็บขาว, ขนตัวขาว, พื้นหนังขาว, ขนหางขาว และอัณฑโคตร์ขาว

นายธนบดี พรหมสุข ประธานกรรมการ บริษัท ช้างทองคำ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และกำหนดวันนัดหมาย

สำหรับ พลายเอกชัย อายุ 36 ปี ถูกซื้อมาจากภาคใต ้เมื่อปี พ.ศ.2552 จากเดิมทีเป็นช้างงาน ลากไม้ และช้างทัวร์ แต่เจ้าของเดิมได้มีการประกาศขาย และศูนย์อนุรักษ์ช้าง ช้างทองคำ รับดูแลต่อ