7HDร้อนออนไลน์

ดร.ยุ้ย ร่วมทีมชัชชาติ คุมยุทธศาสตร์ พร้อมดัน นโยบาย 200+

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ ดร.ยุ้ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะทีมนโยบายของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้จะอยู่ในขั้นตอนรอการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเป็นทางการ  ซึ่งดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้มีการวางโครงสร้างการบริหารในการร่วมทีมของคณะทำงาน ในการบริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อให้คณะทำงานจะได้ดำเนินงานในแต่ละส่วนทันที

โดยจะรับหน้าที่ร่วมทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์ หรือ Chief Strategist  ผลักดันกว่า 200 นโยบาย ที่ได้ให้กับประชาชนไว้ ผลักดันให้เป็นผลสำเร็จ คู่ขนานไปพร้อมกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ เน้นการเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย  ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของการบริหารงานเพื่อส่วนรวม ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่คนกรุงเทพมหานครจะได้รับในทุกมิติ  ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

“จากการหารือร่วมกับดร.ชัชชาติ ได้วางแนวทางของการทำหน้าที่ของ Chief Strategist  คือ การผลักดันทุกนโยบายที่ให้กับประชาชนไว้ออกมาให้เป็นผลสำเร็จ ดูแลด้านงบประมาณ เน้นการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพฯ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของการบริหารจัดการเพื่อประชาชนในทุกมิติ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง