ข่าวเด็ด 7 สี

สั่ง ผวจ.ประสานท้องถิ่น พร้อมรับมือน้ำท่วมขังเขตเมือง

ข่าวเด็ด 7 สี - พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งประชุมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางลดผลกระทบกรณีฝนตกหนัก และฝนตกสะสม เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง สั่งลอกท่อ ดูดเลน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง 18 เขตทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อผ่านสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง