ข่าวเด็ด 7 สี

เรือข้ามฝาก ปรับค่าโดยสารขึ้นเที่ยวละ 50 สตางค์

ข่าวเด็ด 7 สี - สมาคมเรือไทยและผู้ให้บริการท่าเรือข้ามฟาก แจ้งปรับราคาค่าโดยสารเรือข้ามฟาก จำนวน 8 ท่า เพิ่มขึ้นเที่ยวละ 50 สตางค์ เริ่ม 1 มิถุนายนนี้ หลังได้รับผลกระทบจากทั้งต้นทุนราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น และจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงเหลือประมาณวันละ 500 คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยก่อนเกิดการแพร่ระบาดโรคฯ เคยมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ 5,000-6,000 คน