ข่าวเด็ด 7 สี

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19

ข่าวเด็ด 7 สี - ศบค. รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ มีทั้งสิ้น 3,649 คน แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อจากในประเทศ 3,647 คน ผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 2 คน ทำให้มีผู้ป่วยสะสมในระลอกนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นมา รวม 2,219,213 คน
วันนี้ มีผู้หายป่วยกลับบ้าน 5,622 คน โดยมีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ 44,737 คน เป็น ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 901 คน เฉลี่ยจังหวัดละ 12 คน อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.2
สำหรับผู้เสียชีวิตวันนี้ อยู่ที่ 24 คน