ข่าวเด็ด 7 สี

กกต.นัดประชุมรับรองผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. พรุ่งนี้

ข่าวเด็ด 7 สี - นายขจิต ชัชวาณิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะประชุมพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกกรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก. ในวันพรุ่งนี้ (30 พ.ค.)  

อยู่ในกรอบเวลาการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม และ ส.ก. ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 

ส่วนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมความพร้อมรับการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ทั้งเตรียมสถานที่ ห้องทำงานของผู้ว่าฯกทม. และรถประจำตำแหน่ง