7HD ร้อนออนไลน์

สีสันขบวนแห่งานบุญบั้งไฟ จ.สุรินทร์ ล้อเลียนพระบิดา เจ้าสำนักปฎิบัติลัทธิประหลาด

วันนี้ (29 พ.ค.65) ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าวัดสว่างบ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ได้มีพิธีบวงสรวงและรําบวงสรวงขึ้นของชาวตำบลหนองบัวบานทั้ง 15 หมู่บ้าน ที่ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น เพื่อเป็นพุทธบูชาพ่อพญาแถน ให้ท่านได้ประทานฝน ตกต้องตามฤดูกาล และเพื่อให้ชาวไร่ชาวนาได้ทําการเพาะปลูก มีผลผลิตที่เจริญงอกงาม และยังเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

โดยกําหนดวันจุดบั้งไฟ คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 มีนายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอรัตนบุรี เป็นประธานในพิธี นายสมจิต วงศ์สุนทร นายก อบต.หนองบัวบาน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรีเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  หลังประเพณีบุญบังไฟของชาวอําเภอรัตนบุรี งดการจัดมา 2 ปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ทางอําเภอรัตนบุรี หรือทางจังหวัดสุรินทร์ ได้อนุญาตให้มีการจัดประเพณีขึ้นอีกครั้ง หลังเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และในงานพิธี ยังคงเน้นในมาตรการ ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น

โดยในขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้านได้จัดแต่งรถด้วยพืช ผัก ผลไม้ เพื่อประกวดความสวยงาม ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็งัดลีลาเด็ดมาประชันความสามารถ โดยเฉพาะขบวนล้อบุคคลที่ตกเป็นข่าวดังในช่วงที่ผ่านมา เป็นการแต่งชุดล้อเลียน พระบิดา โดยสวมกางเกงขายาวสีขาว ผมขาว ถือไม้ท้าวยืนออกท่าร่ายรำตามทำนองเพลง สร้างสีสันให้งานมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง