ข่าวเด็ด 7 สี

ชาวบ้าน 2 ตำบล เรียกร้องสิทธิที่ดินทำกิน จ.ระยอง

ข่าวเด็ด 7 สี - ชาวบ้านในตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง และตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กว่า 100 คน รวมตัวเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกิน หลังจากที่ดินที่ตนทำมาหากินและอยู่อาศัยมากว่า 100 ปี กำลังจะตกเป็นที่ราชพัสดุ ตามที่รัฐบาลเตรียมนำข้อมูลที่ดินในเขตหวงห้ามท้องที่ตำบลห้วยโป่ง-สำนักท้อน จำนวนกว่า 40,000 ไร่ เข้าที่ประชุมพิจารณาเพื่อออกพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุในวันที่ 7 มิถุนายนนี้

ตัวแทนชาวบ้าน บอกว่า ที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐ ออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินมาแล้วหลายครั้ง จนในปี 2556 กระทรวงมหาดไทยได้รังวัดจัดสรรที่ดินแก่ชาวบ้านแต่ยังไม่เสร็จ ก็มาเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรัฐบาล คสช. จึงต้องการเรียกร้องให้รัฐดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้เรียบร้อย แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ถูกจุด