เจาะประเด็นข่าว 7HD

ชัชชาติ รอไปก่อน กกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.

เจาะประเด็นข่าว 7HD - กกต.ถกรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ สก. ซึ่ง กกต.ได้พิจารณาผลการร้องเรียนและสำนวนการสอบสวนจากผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร หรือ กกต.กทม. ว่ามีส่วนทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่

ทั้งนี้หาก กกต.พบว่ามีผลทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรม ก็อาจจะยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในวันนี้

นอกจากนี้ กกต.ยังพิจารณาเรื่องร้องเรียน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ใน 2 ประเด็น คือการทำป้ายหาเสียงเข้าข่ายให้ เสนอให้ เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการพูดในลักษณะด้อยค่าระบบราชการ

นายชัชชาติ ชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เป็นว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนที่ 17 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม และขณะนี้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมการเข้ารับตำแหน่งของนายชัชชาติ เช่น สถานที่ ห้องทำงาน และรถประจำตำแหน่ง