7 สีช่วยชาวบ้าน

บุหรี่ ทำลายสิ่งแวดล้อม! 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

7 สีช่วยชาวบ้าน - 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก มีการรณรงค์ถึงผลกระทบของสุขภาพกันทุกปี ทั้งตัวคนสูบบุหรี่ และคนรอบข้างเอง แต่อีกปัญหาที่พบ คือ บุหรี่ยังทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย

วันงดสูบบุหรี่โลก ปีนี้ องค์การอนามัยโลก หยิบยกปัญหาสิ่งแวดล้อมจากยาสูบ มารณรงค์ควบคู่กับการปกป้องสุขภาพ เนื่องจากวงจรของยาสูบตั้งแต่การปลูก การผลิต จนถึงขยะจากการสูบบุหรี่ ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะจากก้นบุหรี่ ซึ่งจากการสำรวจทั่วโลก มีขยะก้นบุหรี่มากถึง 4.5 ล้านล้านชิ้นทุกปี เฉพาะในไทย พบขยะก้นบุหรี่ 2.5 พันล้านชิ้นต่อปี ส่วนมากจะพบตามชายหาด และทางเท้า

โดยก้นบุหรี่ จะใช้เวลาย่อยสลายมากกว่า 2-12 ปี และยังประกอบไปด้วยสารเคมี เช่น ท็อกซิน นิโคติน สารหนู ยาฆ่าแมลง ที่ก่อให้เกิดมะเร็ง สะสมในสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุปี 2557 คนไทยมากกว่า 2 ล้านคน มีโรคประจำตัว เบาหวาน และความดันโลหิตสูง แต่ก็ยังสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อย่างโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และไตเสื่อมเร็วขึ้น