ห้องข่าวภาคเที่ยง

ก.เกษตรฯ ยืนยัน สุกรขุนเพียงพอความต้องการ

ห้องข่าวภาคเที่ยง - คุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ออกมาจับจ่ายตลาดช่วงนี้ ทราบดีว่าราคาสินค้าหลายรายการขยับราคาสูงขึ้น เช่นเดียวกับเนื้อสุกรที่ราคาทยอยขยับขึ้นต่อเนื่อง เริ่มมีความกังวลว่า สาเหตุอาจมาจากเนื้อสุกรไม่เพียงพอหรือไม่ ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการเกษตรฯ ย้ำปริมาณสุกรขุนเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจข้อมูลของกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF สะสมทั่วโลก พบการระบาดทั้งหมด 42 ประเทศ 4 ทวีป ประกอบด้วย ทวีปยุโรบ 17 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 8 ประเทศ โอเชียเนีย 1 ประเทศ และทวีปเอเชีย 16 ประเทศ ซึ่งสถานการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้ และมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอีก สวนทางกับประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์กลับมีทิศทางที่ดีขึ้นมี โดยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน พบการระบาดในพื้นที่ 30 จังหวัด ในจำนวนนี้มี 26 จังหวัดที่สามารถควบคุมโรค และตรวจซ้ำไม่เจอโรคแล้วมากกว่า 30 วัน และเริ่มมีการออกมาตรการต่าง ๆ พร้อมสนับสนุนการกลับมาเลี้ยงใหม่ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการแล้ว และจากการสำรวจจำนวนสุกรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 พบว่ามีจำนวนสุกรแม่พันธุ์ ประมาณ 1 ล้านตัวในระบบ โดยปริมาณความต้องการบริโภคในประเทศอยู่ที่เดือนละ 1.5 ล้าน ตัว และจากผลการสำรวจสุกรขุน ในแต่ละเดือนประมาณ 9 ล้านตัว ตามรอบการผลิตสุกรขุน ประมาณ 6 เดือน ดังนั้นต้องขอเน้นย้ำกับประชาชน ปริมาณสุกรขุนมีเพียงพอต่อความต้องการในประเทศอย่างแน่นอน

และอย่างที่แจ้งไปว่าช่วงนี้หากออกมาจับจ่ายสินค้า จะพบว่า ราคาเนื้อสุกรแต่ละประเภท เริ่มขยับสูงขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จะยุติการแจ้งราคาจำหน่ายเนื้อสุกรแต่ละประเภท ผ่านหน้า เพจ เฟซบุ๊ก มีเพียงประกาศขอความร่วมมือผู้เลี้ยงสุกรทุกภูมิภาค ตรึงราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มไว้ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ก็ตาม ซึ่งเป็นการประกาศลักษณะนี้ เข้าสู่ครั้งที่ 3 จากปกติจะมีการประกาศราคาทุก ๆ วันพระ