ข่าวภาคค่ำ

บุหรี่ ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวภาคค่ำ -  "บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม" หรือ Tobacco : Threat to our environment คำขวัญ วันงดสูบบุหรี่โลก ปีนี้ สสส. ชี้ให้เห็นว่า ยาสูบเป็นภัยคุกคาม ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายสุขภาพ

"บุหรี่" ภัยร้ายทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัฏจักรการทำไร่ยาสูบ การผลิต การสูบที่สร้างมลพิษ อันตรายต่อสุขภาพคนรอบข้าง สูบแล้วยังต้องทิ้งขยะก้นบุหรี่ เป็นขยะปนเปื้อนสารพิษ สารเคมี ยิ่งถ้าปนเปื้อนลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง และทะเล เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์น้ำ สัตว์ทะเล อีกด้วย 

นายแพทย์ ชยนันท์ สิทธิบุศย์  ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กระทรวงสาธารณสุข ชี้ให้เห็นพิษภัยของบุหรี่ตั้งแต่ต้นทาง ผลกระทบจากยาสูบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ต้องช่วยกันสร้างการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบไร้ควัน ไม่สร้างมลพิษ ทำลายปอด ทำลายอากาศดี ให้กลายเป็นอากาศเสีย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง