ห้องข่าวภาคเที่ยง

หยุดยาว ผับ บาร์ คาราโอเกะ รับนักท่องเที่ยว

ห้องข่าวภาคเที่ยง - เจ้าหน้าที่ลุยตรวจสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนี้ ย้ำ ทุกสถานประกอบการต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด หากพบการฝ่าฝืนส่งดำเนินคดีทุกราย

ลงใต้ไปกันที่ จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ออกตรวจสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ บริเวณวงเวียนม้าน้ำ อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน Thai Stop COVID 2 Plus ย้ำว่า ทุกสถานประกอบการต้องปฏิบัติตาม COVID Free Setting เช่น เปิดให้บริการ จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 24.00 น. งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด หรือผู้ให้บริการต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า แม้ ศบค. จะเริ่มมาตรการผ่อนคลายลงแล้ว แต่สถานบริการทุกแห่งไม่ควรตั้งตนในความประมาท อันดับแรก คือ สถานที่จะต้องมีการทำความสะอาด ต้องติดตั้งระบบระบายอากาศให้เพียงพอ เพราะเท่าที่ดูขณะนี้บางแห่งต้องสั่งติดตั้งระบบระบายอากาศเพิ่ม หรือจะเป็นมาตรการตรวจคัดกรองผู้มารับบริการ หลังจากนี้จะเริ่มการตรวจสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบทุกราย เพื่อทำการประเมินในทุกระยะ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เห็นชอบว่า สถานบริการนั้น ๆ จะเปิดบริการได้หรือไม่ พร้อมย้ำว่า หากพบการฝ่าฝืนจะแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อทันที

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เริ่มมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นแล้ว โดยเฉพาะ ถนนคนเดิน หรือ ถนนวอล์กกิงสตรีทพัทยาใต้ พบนักเที่ยวพากันออกมาผ่อนคลายตามสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งในและนอกร้าน

นายศรัณย์ บูรณ์เจริญ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ยอมรับว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เริ่มกระเตื้องขึ้นบ้างแล้ว แต่อยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกส่วน พิจารณาขยายเวลาการให้บริการขึ้นอีก เพราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะออกมาเที่ยวกันดึก เมื่อมาถึงร้านเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องปิดให้บริการแล้ว

ที่ จังหวัดอุบลราชธานี สถานบริการหลายแห่งปรับเวลาการเปิดให้เร็วขึ้น จากเดิม 22.00 น. เป็น 20.00 น. ซึ่งพบว่าหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวแน่นขนัด แม้ทางร้านจะเขียนป้ายว่าสถานที่เต็ม แต่ก็ยังมีนักเที่ยวแจ้งความประสงค์จะขอเข้าไปใช้บริการ บางร้านก็รับ บางร้านก็ปฏิเสธ

ขณะที่ สถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 2 มิถุนายน มีผู้ป่วยรายใหม่ 2,334 คน ติดจากในพื้นที่ 2,324 ราย และจากต่างพื้นที่ 10 คน