กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรปลูกสับปะรดภูแล จ.เชียงราย

View icon 130
วันที่ 6 มิ.ย. 2565
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงพาณิชย์ เร่งรับซื้อสับปะรดภูแลของชาวเชียงราย เพื่อช่วยเหลือผลักดันราคาให้ราคาสูง

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า กรมการค้าภายใน ได้เข้าไปรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแล จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ราคาสับปะรดดีขึ้น เป็นกิโลกรัมละ 4-6 บาท จากราคาปีที่แล้ว ขายได้ราคาเพียง กิโลกรัมละ 3-4 บาท เท่านั้น

โดยขณะนี้ ได้มีการรับซื้อไปแล้ว 450 ตัน

โดยสับปะรดทั้งหมด จะนำไปแปรรูปเป็นน้ำสับปะรด สับปะรดอบแห้ง และนำไปจำหน่ายตามสถานีบริการน้ำมัน ห้างค้าส่งค้าปลีก ที่รับซื้อสินค้าแปรรูป เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว

นอกจากสับปะรดภูแลแล้ว กรมการค้าภายใน ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในภาคอื่น ๆ ทั้ง สับปะรดห้วยมุ่น ของจังหวัดอุตรดิตถ์, สับปะรดปัตตาเวีย ของจังหวัดลำปาง และสับปะรดจากจังหวัดนครพนม และระยอง อีกด้วย