7HD ร้อนออนไลน์

โคราชพบป่วยไข้หูดับแล้ว 35 คน เสียชีวิต 7 คน สสจ.นครราชสีมา ย้ำ ปชช.กินอาหารปรุงสุก อย่าบริโภคเนื้อหมูดิบ

โคราชพบป่วยไข้หูดับแล้ว 35 คน เสียชีวิต 7 คน สสจ.นครราชสีมา ย้ำ ปชช.กินอาหารปรุงสุก อย่าบริโภคเนื้อหมูดิบ
วันนี้ (7 มิ.ย.65) กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  รายงานสถานการณ์โรคไข้หูดับ เขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม –14 พฤษภาคม 2565 พบ 4 จังหวัด “นครชัยบุรินทร์” ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ มีผู้ป่วยโรคไข้หูดับ รวม 37 คน เสียชีวิต 7 คน

เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบจังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยมากสุด 35 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 7 คน ขณะที่จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วย 1 คน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต จังหวัดสุรินทร์ พบผู้ป่วย 1 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต และจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่พบผู้ป่วยและไม่มีผู้เสียชีวิต

นพ.นิรนทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การรับประทานเมนูดิบ เสี่ยงให้เกิดโรคอันตรายร้ายแรง คือ โรคไข้หูดับ เกิดจากการทานเนื้อหมูสุกๆ ดิบๆ เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเนื้อเยื่อของหมู ทำให้เกิดอาการสมองฝ่อ และเป็นอันตรายทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ยังพบอยู่ประปรายในหลายพื้นที่ จึงขอเน้นย้ำประชาชน ว่าขอให้ซื้อหมูที่มีแหล่งที่มาที่ไปชัดเจน ซื้อจากตลาดหรือห้างสรรพสินค้าที่เชื่อถือได้ และขอให้ปรุงสุก ส่วนการรับประทานหมูกระทะ ปิ้งย่าง ก็ขอให้ทำให้สุกก่อนจึงค่อยรับประทาน เพราะหากกินดิบจะทำให้เสี่ยงเกิดการติดเชื้อทางเดินอาหาร หรือมีอาการท้องเสียรุนแรงเฉียบพลัน จนทำให้ช็อกเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ยังเสี่ยงทำให้เกิดพยาธิตัวตืด 

สสจ.นครราชสีมา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งทำความเข้าใจประชาชน อย่ารับประทานอาหารหรือเนื้อสัตว์ทุกชนิดแบบดิบๆ โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ด้วยการให้ครูที่สอนสุขศึกษา ถ่ายทอดความรู้และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับเด็กนักเรียน ส่วนในหมู่บ้าน/ชุมชน จะมีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชน และ อสม.ช่วยกระจายความรู้และแนวทางปฏิบัติให้กับประชาชน

629d720dc1a955.84757825.JPG