7HDร้อนออนไลน์

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ เตรียมปรับพื้นที่ หลังลุงพล ย้ายรูปปั้นพญานาค

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯ เตรียมปรับพื้นที่ หลังลุงพล ย้ายรูปปั้นพญานาค
6 มิ.ย. 65 นายวีระ ใสแก้ว เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) เผยถึง ความคืบหน้า หลังทราบข่าวว่านายไชย์พล วิภา อยู่ระหว่างการรื้อถอนวังพญานาค และสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงในพื้น 2 งาน 9.63 ตารางวา โดยขั้นตอนการรื้อถอน นายไชย์พล สามารถสามารถดำเนินการได้เลย ไม่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เนื่องจากศาลมีคำสั่งให้รื้อถอน

สำหรับรูปปั้นพญานาคปู่ปาริจิตนาคราช ลำตัวสูงประมาณ 3 เมตร ส่วนหัวสูงประมาณ 7 เมตร ความยาวประมาณ 44 เมตร ซึ่งเริ่มก่อสร้างตัวพญานาค ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2563 จนถึงปัจจุบันเสร็จ สร้างเสร็จแล้วประมาณ 80% ก่อนต้องหยุดการก่อสร้างเนื่องจากติดคดีความ

โดยหลังจากที่ นายไชย์พล รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะดำเนินการปรับคืนพื้นที่ โดยปลูกต้นไม้ทดแทน ต้นที่ถูกตัดไปก่อนการปลูกสร้าง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จะยึดคืนพื้น ให้กับอุทยานฯภูผาผล ตามคำสั่งศาล โดยจะไม่ให้เจ้าของเดิมเข้าไปทำประโยชน์ได้อีก