ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายรัฐมนตรี 15 มิ.ย.นี้

View icon 31
วันที่ 7 มิ.ย. 2565
เช้านี้ที่หมอชิต
แชร์
เช้านี้ที่หมอชิต - ฝ่านค้าน ยืนยัน ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลอย่างน้อย 5 คนแน่นอน วันที่ 15 มิถุนายนี้ ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลขอให้อภิปรายในข้อสงสัยที่ไม่ไว้วางใจ อย่ามุ่งแต่คำพูดเสียดสี จนไม่ได้เนื้อหา

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อขอให้แต่ละพรรคส่งญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่าต้องการพูดถึงในประเด็นใดบ้าง และอภิปรายใครบ้าง ซึ่งภายในวันที่ 8 มิถุนายน เพื่อรวบรวมออกมาเป็นญัตติ ก่อนยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต่อนายชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา ได้ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ คาดว่าผู้ที่ถูกอภิปราย คือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เช่น การบริหารงานล้มเหลว ทุจริต หาประโยชน์ เอื้อพวกพ้อง ขัดจริยธรรม ไม่ทำตามนโยบายที่ได้แถลงไว้กับรัฐสภา

ขณะที่ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ หากฝ่ายค้านมีหลักฐานจริงตามที่กล่าวอ้างก็นำมาแสดงในสภาฯ ได้ รัฐบาลพร้อมรับฟังอยู่แล้ว ที่ผ่านมารัฐบาลก็รับฟังข้อเสนอแนะ และนำไปตรวจสอบทุกครั้ง เพียงแต่ฝ่ายค้านไม่ยอมเปิดใจ ทำเหมือนอภิปรายเสร็จแล้วก็แลัวกันไป ไม่ได้สนใจคำชี้แจงของรัฐบาลเท่าที่ควร ทั้งนี้ เชื่อว่าเมื่อรัฐบาลชี้แจงข้อบิดเบือนต่าง ๆ ของฝ่ายค้านแล้ว ประชาชนจะเข้าใจและเลิกสับสน โดยใช้เนื้อหาเป็นตัวตั้ง แล้วค่อยสรุปว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีกี่คน ไม่ใช่เอาจำนวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายเป็นตัวตั้ง แล้วค่อยไปหาข้อมูลเอาดาบหน้า