7HD ร้อนออนไลน์

บอร์ดบีโอไอเคาะ!! ส่งเสริมการลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท หนุน "ผลิตแบตเตอรี่ – นิคมอัจฉริยะ" พร้อมเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

บอร์ดบีโอไอเคาะ!! ส่งเสริมการลงทุนกว่า 2 แสนล้านบาท หนุน "ผลิตแบตเตอรี่ – นิคมอัจฉริยะ" พร้อมเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ครั้งที่ 3/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยว่า โครงการต่างๆ มีความก้าวหน้าโดยลำดับ และพร้อมขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศไทย

โดยการปรับปรุงประเภทกิจการ “ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่” เพื่อให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการสร้าง “ห่วงโซ่การผลิต” ในประเทศไทยให้มากที่สุด รวมถึงการสร้างระบบ ecosystem

ซึ่งรัฐบาลกำลังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในการผลิตรถไฟฟ้าพร้อมส่วนประกอบต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของต้นทุนการผลิตรถไฟฟ้า เช่น ตัวถัง มอเตอร์ แบตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้คนใช้รถไฟฟ้าได้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่อย่างเป็น

สำหรับมติที่ประชุมบอร์ดบีโอไอที่สำคัญมีดังนี้

- อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รวมมูลค่า 209,478 ล้านบาท
- เห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ (BATTERY CELL) ระดับโมดูล (BATTERY MODULE) และกิจการผลิตแบตเตอรี่ที่มีความจุสูง (HIGH ENERGY DENSITY BATTERY) 
- เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนกิจการนิคมหรือเขตอุสาหกรรมอัจฉริยะ โดยต้องจัดให้มีบริการระบบอัจฉริยะ 5 ด้าน ได้แก่ Smart Facilities ,Smart IT ,Smart Energy ,Smart Economy และบริการระบบอัจฉริยะด้านอื่นๆ อย่างน้อยอีก 1 ใน 3 ด้าน ดังนี้ Smart Good Corporate Governance ,Smart Living และ Smart Workforce 

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลังการประชุม ว่าสถิติการลงทุนในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นมาก และภาครัฐจะต้องหาช่องทางส่งเริมการลงทุน นอกเหนือจากการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในแบบเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง