7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ชวนส่องนก ชมธรรมชาติป่าชายเลน "ป่าในเมือง" จ.ปัตตานี

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้พาไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จุดเช็กอินที่จังหวัดปัตตานี คนในพื้นที่บอกเลยว่า ถ้าไม่แวะไปที่นี่เหมือนไปไม่ถึง ไปติดตาม

ป่ากว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา พื้นที่กว่า 525 ไร่นี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง ด้านหลังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ป่าแห่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากคนในพื้นที่ ช่วยกันปลูก และดูแลอย่างต่อเนื่อง มานานกว่า 40 ปี

มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกันกับสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ดูแลฟื้นฟูป่า จนกลายเป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นที่อยู่ของนก เป็นศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน และเป็นจุดเช็กอินของ จังหวัดปัตตานี

และถ้ามาแล้วต้องไม่พลาด ขึ้นไปบนหอดูนก ชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็น