สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตัดอำนาจนายกฯ ยุบสภา

สนามข่าว 7 สี - คอลัมน์หมายเลข 7 เกาะติดการเมืองฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ จะเข้มข้นแค่ไหน ติดตามจาก คุณสมโภชน์ โตรักษา