ก.แรงงานรับพยาบาล 404 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 1 แสนบาท บินทำงานที่ซาอุฯ

ก.แรงงานรับพยาบาล 404 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 1 แสนบาท บินทำงานที่ซาอุฯ

View icon 112
วันที่ 19 มิ.ย. 2565
7HDร้อนออนไลน์
แชร์
วันนี้ (19 มิ.ย.65) จากกรณีที่ประเทศไทยฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อต้นปีที่ผ่านมา หลังร้างลากันมานานมากกว่า 30 ปี ซึ่งการฟื้นความสัมพันธ์ครั้งส่งส่งผลดีต่อไทย โดยเฉพาะในภาคแรงงานจะได้กลับเข้าไปทำงานในซาอุดีอาระเบีย ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เผยว่า ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายจ้างซาอุฯ ได้แจ้งความต้องการรับสมัครพยาบาลชาวไทยครั้งแรก จำนวน 309 อัตรา และรับสมัครเพิ่มครั้งนี้อีก 404 อัตรา เป็นล็อตที่ 2 โดยต้องการผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลในหลายระดับ และพร้อมให้อัตราเงินเดือนสูงขึ้นตามประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นข่าวดีของพยาบาล และเป็นการเพิ่มทางเลือก เพิ่มโอกาสการทำงานให้คนไทยได้ไปทำงานที่ต่างประเทศ

การรับสมัครในรอบนี้เป็นการทำงานกับนายจ้างบริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY จำนวน 400 อัตรา ได้แก่ ผู้จัดการพยาบาล จำนวน 20 อัตรา หัวหน้าพยาบาล จำนวน 30 อัตรา พยาบาลหัวหน้าเวร จำนวน 50 อัตรา พยาบาลผู้ดูแล 1 จำนวน 200 อัตรา พยาบาลผู้ดูแล 2 จำนวน 100 อัตรา และบริษัท BRIGHT MEDICAL COMPANY ในตำแหน่งพยาบาล จำนวน 4 อัตรา มีระยะเวลาการจ้าง 2 ปี สามารถต่ออายุได้ โดยนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก ที่พัก และรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันสุขภาพ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัท)

สำหรับคุณสมบัติเป็นเพศหญิง อายุ 20 – 60 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และต้องจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ขึ้นไป มีอัตราค่าจ้าง ดังนี้ 1.ผู้จัดการพยาบาล (Nurse Manager) จำนวน 20 อัตรา วุฒิปริญญาโท ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป หรือปริญญาเอกพยาบาลศาสตร์ ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ค่าจ้างเดือนละ 8,135 – 11,824 ริยาล หรือประมาณ 74,397 – 108,134 บาท 2.หัวหน้าพยาบาล (Head Nurse) จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,145 – 8,320 ริยาล หรือประมาณ 56,197 – 76,088 บาท ประสบการณ์ 9 ปีขึ้นไป หรือ ปริญญาโทประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไป

3.พยาบาลหัวหน้าเวร (Charge Nurse) จำนวน 50 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,155 – 6,978 ริยาล หรือประมาณ 47,144 – 63,815 บาท ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป หรือปริญญาโท ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป 4.พยาบาลผู้ดูแล 1 (Staff Nurse 1) จำนวน 200 อัตรา ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป หรือวุฒิปริญญาโทประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปค่าจ้างเดือนละ 4,320 – 5,850 ริยาล หรือประมาณ 39,507 – 53,500 บาท 5.พยาบาลผู้ดูแล 2 (Staff Nurse 2) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,625 – 4,423 ริยาล หรือประมาณ 33,151 – 40,449 บาท ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป และ 6.พยาบาล (Nurse) จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 4,200 ริยาล หรือประมาณ 38,410 บาท 

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.– 4 ก.ค.65 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas