เช้าข่าว 7 สี

กระจายสับปะรด แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด จ.ลำปาง

เช้าข่าว 7 สี - สำนักงานสภาเกษตร จังหวัดลำปาง และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำปาง เร่งแก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาด โดยเป็นการรับซื้อสับปะรด ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร

ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตสับปะรด ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ในภาวะที่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และมีราคาตกต่ำ เพื่อการช่วยระบายสับปะรดของเกษตรกร

นางณิชรัศน์ แลงวงค์นิล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรจังหวัดลำปาง ได้ปลูกสับประรดในหลายพื้นที่ จำนวนนับหมื่นไร่ เป็นพื้นที่ตำบลบ้านสา จำนวนกว่า 700 ไร่ ตำบลบ้านเสร็จ และตำบลบ้านแลง จำนวนกว่า 17,000 ไ่ร่ ซึ่งมีผลผลิตออกสู่ตลาด ไม่ต่ำกว่า 40,000 ตัน โดยนำไปจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูป ในราคากิโลกรัมละ 1-3 บาท ซึ่งถือว่า ราคาตกต่ำ และยังมีผลผลิตที่รอการจำหน่ายอีกเป็นจำนวนมาก จึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น ช่วยกันรับซื้อสับปะรด เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อนำผลผลิตไปยังผู้บริโภค

ส่วน องค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง ได้นำผลผลิตสับปะรด จำนวน 2 ตัน ที่รับซื้อจากเกษตรกร ส่งให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำการวิจัยพัฒนาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร และนำไปจำหน่ายที่ร้านต้นแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

ข่าวอื่นในหมวด