7HDร้อนออนไลน์

สธ.เผยดื่มเหล้ามาก ซึม น็อก ขณะที่พบข้อมูลป่วยเบาหวาน-ความดันสูงมากขึ้น

สธ.เผยดื่มเหล้ามาก ซึม น็อก ขณะที่พบข้อมูลป่วยเบาหวาน-ความดันสูงมากขึ้น
วันนี้ (20 มิ.ย.65) จากกรณีนักร้องสาวลูกทุ่ง จ๊ะ นงผณี มหาดไทย หรือ จ๊ะ อาร์สยาม ดื่มเหล้าสูตรพิเศษของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จนหมดสติขณะร้องเพลงบนเวทีนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ตนไม่ทราบรายละเอียดเรื่องดังกล่าว แต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้วนมีผลกระทบทั้งสิ้น หากดื่มในปริมาณที่น้อยจะไปกระตุ้นพฤติกรรม กระบวนการคิดให้เกิดความคึกคะนอง สนุกสนาน แต่ถ้าดื่มในปริมาณที่มากและดื่มนานๆ จะทำให้กดการทำงานของสมอง รู้สึกซึม น็อก กดการหายใจ ควบคุมหรือระงับสติอารมณ์ไม่ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การดื่มมาก ดื่มน้อยในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนดื่มเพียงเล็กน้อยก็ออกฤทธิ์มาก บางคนดื่มมากอาจไม่เป็นอะไร ซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ไม่มีคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณที่ความปลอดภัย

ส่วนผลกระทบระยะยาวจะทำให้เกิดภาวะตับแข็ง มะเร็งตับตามมาได้ โดยอาจใช้เวลากว่า 30-40 ปี ทั้งนี้ ปัจจุบันมีข้อมูลมากขึ้นว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเมตาบอลิซึม ทำให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันมากขึ้น และเกิดขึ้นได้เร็วกว่าการเป็นตับแข็ง มะเร็งตับ โดยเริ่มพบคนอายุน้อยประมาณ 30 ปีปลายๆ หรือ 40 ปีต้นๆ ป่วยเป็นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสียหายระหว่างที่ดื่มมีอีกมากทั้งเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัว เกิดความรุนแรงในครอบครัว สังคม ปัญหาการข่มขืน ปล้น ฆ่า ซึ่งมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยกระตุ้น ปัญหาเมาแล้วขับ ต้องมีคนเสียชีวิต พิการ ครอบครัวสูญเสีย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง