7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านวอนแก้ปัญหาสะพานลอยครึ่งเดียว จ.สุราษฎร์ธานี

7 สีช่วยชาวบ้าน - ชาวบ้านที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้องเรียนปัญหาสะพานลอยคนข้าม ที่เหลือโครงสร้างเพียงครึ่งเดียว จนถูกเรียกว่า สะพานลอยคนละครึ่ง

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ไปตรวจสอบสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงเรียนเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ พบว่า จุดนี้มีโครงการขยายช่องทางคู่ขนาน ทำให้สะพานลอยเดิมที่ใช้งานในช่วงที่ถนนเป็น 4 ช่องจราจร ตอนแรกจะมีการรื้อออกไป แต่ตอนนี้อาจจะเก็บจุดนี้ไว้ เพื่อที่จะขยายความยาวของสะพานลอยเพิ่มเติม จึงมีการจัดทำทางม้าลาย พร้อมป้ายแจ้งเตือนคนเดิมข้าม

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถเชื่อมต่อสะพานลอยที่เหลืออีกฝั่งหนึ่งได้ เพราะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้าง ประกอบกับของบประมาณมาดำเนินการ ซึ่งหลังจากนี้แขวงทางหลวงสุราษฏร์ธานี จะเร่งออกแบบ เพื่อประเมินงบประมาณ ก่อนนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป