7 สีช่วยชาวบ้าน

ติดดาวความดี : ช่วยเหลือชาวบ้านถูกพายุพัดถล่ม

7 สีช่วยชาวบ้าน - ติดดาวความดี ไปที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาชาวบ้านได้รับผลกระทบจากพายุพัดถล่มบ้านพัง จิตอาสาลงพื้นที่รีบช่วยเหลือ

หน่วยเฉพาะกิจตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชน และจิตอาสา ลงพื้นที่บ้านท่าคลอง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเหตุจากลมพายุพัด ทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ ถูกลมพายุพัดกระหน่ำจนต้นไม้ได้หักลงมาทับบ้านจนพัง เป็นเหตุทําให้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัย ต้องออกมากางเต้นท์นอนบริเวณข้างบ้าน ภาพวิ่งหนีเอาชีวิตรอดขณะนั่งกินข้าวกันอยู่ยังคงติดตา ทุกอย่างมาเร็วมากพัดข้าวของปลิว ไม่ทันได้ตั้งตัว

ทุกภาคส่วนได้มีความห่วงใยจากเหตุการที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ และจะเร่งช่วยเหลือในการมาซ่อมแซม ปรับปรุง สร้างบ้านเรือนให้ได้โดยเร็วที่สุด มีการพูดคุยสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นตามแนวทาง ตชด. ไม่ทอดทิ้งประชาชน ตชด. เป็นที่พึ่งของประชาชน

ครอบครัวดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบรู้สึกอุ่นใจ มีที่พึ่งพิง ทุกคนรู้สึกตื้นตันและดีใจกล่าวขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามาดูแลเป็นอย่างดีและจะมาสร้างบ้านให้ใหม่ ต้องขอติดดาวความดีให้ทุกคน