ธนาคารออมสินเปิดโครงการรวมหนี้รถ หนี้บัตร หนี้สินเชื่อ ผ่อนนานสูงสุด 25 ปี

ธนาคารออมสินเปิดโครงการรวมหนี้รถ หนี้บัตร หนี้สินเชื่อ ผ่อนนานสูงสุด 25 ปี

View icon 167.7K
วันที่ 21 มิ.ย. 2565
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ธนาคารออมสินได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการรวมหนี้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อรวบรวมหนี้ไม่ว่าจะเป็น หนี้รถ หนี้บัตร หนี้สินเชื่อ ผ่านสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 25 ปี แต่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครใช้บริการสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นข้อมูลให้ธนาคารติดต่อกลับ สำหรับรายละเอียดสินเชื่อไทรทองส่วนบุคคลมีดังนี้

1.คุณสมบัติผู้กู้
-เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
-มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
-การกู้เงินแบบไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังนี้
   •กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
   •กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุการทำงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

2.หลักประกัน
-กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
   ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
(2) มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
(3) มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  •เป็นข้าราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
  •เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
  •เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  •เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป

-กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
(2) ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
(3) กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน หรือที่สวน ที่ไร่ ที่นา ต้องไม่มีลักษณะเป็นที่รกร้างว่างเปล่า

3.ระยะเวลาชำระเงินกู้
-กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลา ชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี
-กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ระยะเวลา ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
-กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
  •เป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลา ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
  •เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี
-กรณีเงินกู้เบิกเกินบัญชี(OD) ให้ทบทวนวงเงินทุกปี

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน