7HDร้อนออนไลน์

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ATK ติดเชื้อแล้วไม่ต้องเช็กบ่อย เสี่ยงสูงแนะตรวจ 3 ครั้ง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ATK ติดเชื้อแล้วไม่ต้องเช็กบ่อย เสี่ยงสูงแนะตรวจ 3 ครั้ง
วันนี้ (22 มิ.ย.65) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตรวจ ATK ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยข้อความตอนหนึ่งระบุว่าเราใช้วิธีการตรวจ ATK กันมาก และรู้จักคำว่า 2 ขีด แปลว่าตรวจพบ แอนติเจนของไวรัส

ATK เกือบทั้งหมด ใช้ nucleocapsid โปรตีน ดังนั้นถ้าเอาวัคซีนเชื้อตาย “ซิโนแวค” มาหยอดใส่  ATK จะได้ผลบวก ( 2 ขีด) ส่วนวัคซีนอื่นแม้กระทั่ง “โคโวแวกซ์” จะให้ผลลบ เพราะเป็นโปรตีนส่วนสไปรท์ เพราะความไวของ ATK สู้การตรวจด้วย RT- PCR ไม่ได้ โดยความไวจะประมาณ 60-80% ATK ที่ให้ผลบวกจะอยู่ในช่วงที่มีปริมาณไวรัสสูง หรือ Ct ของ RT-PCR ต่ำกว่า 28 ในผู้ป่วยที่ตรวจพบ ATK  2 ขีดมีความจำเพาะสูง ดังนั้นส่วนมากที่ตรวจพบ 2 ขีดจะเป็นการติดเชื้อจริง

62b2b14bb3a769.36671983.PNG

ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อจะตรวจพบ ATK เป็น 2 ขีด ได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงหลังมีอาการ 3 ถึง 5 วัน และก็จะให้มีเปอร์เซ็นต์การให้ผลลบเพิ่มขึ้น โดยที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดหลัง 10 วันไปแล้ว  ATK มักจะให้ผลลบแล้ว ตรงข้ามกับ RT-PCR  จะยังคงให้ผลบวกหรือตรวจพบอยู่หลายสัปดาห์ ผู้ป่วยที่มีอาการมากจะตรวจพบ ATK  ผลบวกอยู่ได้นานกว่าผู้ที่มีอาการน้อย แต่โดยรวมแล้วเมื่อเกิน 10 วันไปแล้วส่วนมาก (มากกว่า 90%) จะให้ผลลบ

หมอยงระบุด้วยว่า สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องตรวจ ATK ซ้ำ หรือติดตามว่าเมื่อไหร่จะให้ผลลบ โดยทั่วไปแล้วเชื้ออยู่ในร่างกาย สามารถแพร่กระจายและมีชีวิตติดต่อได้ หรือตรวจพบได้จากการเพาะเชื้อ ไม่เกิน 10 วัน ในคนที่แข็งแรงและภูมิต้านทานปกติ การกักตัวปัจจุบันจึงให้อยู่ในเกณฑ์ 7 วัน หลังมีอาการขึ้นอยู่กับอาการมากหรือน้อย หลังจากนั้นให้ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ในการลดการแพร่กระจายเชื้อจนครบ 10 วัน

ในผู้สัมผัสโรคและมีความเสี่ยงสูง ควรตรวจ ATK ในวันที่ทราบหรือสัมผัสโรค และหลังจากนั้นตรวจในวันที่ 3 และ 7 ก็เพียงพอแล้ว