7HD ร้อนออนไลน์

รัฐบาลยอมรับปัญหาพลังงานยังหนัก สั่งหน่วยงานระดมเร่งแก้ไข แต่มีข่าวดี Fitch คงอันดับไทย BBB+

รัฐบาลยอมรับปัญหาพลังงานยังหนัก สั่งหน่วยงานระดมเร่งแก้ไข แต่มีข่าวดี Fitch คงอันดับไทย BBB+
วันนี้ (22 มิ.ย.65) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่าทุกคนทราบดีว่าไทยมีปัญหาด้านพลังงานมากพอสมควร ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก จึงจำเป็นต้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด แต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่น่ายินดี คือการจัดอันดับของสถาบัน ฟิทช์ เรทติ้งส์ ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ ถือเป็นมาตรฐานบ่งชี้ ว่าการเงินการคลังยังแข็งแกร่ง มีเสถียรภาพ ซึ่งรัฐบาลได้แก้ปัญหาอย่างระมัดระวังมากที่สุด ทั้งการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ภายในกรอบและรักษาวินัยการเงินการคลังไว้ได้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณกรรมการทุกคน

สำหรับวาระการประชุมวันนี้ จะมีการพิจารณาร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำจาก สปป.ลาว  การเลื่อนแผนการปลดเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 8-11 การบริหารอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT) แนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้า

การขอยกเว้นภาษีสรรพากร ที่เกิดจากการร่วมลงทุนโครงการ LMG receiving Terminal แห่งที่ 2 การขอยกเว้นเงื่อนไขตามหลักการแผนบูรณาการการลงทุน และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า สำหรับแผนงานและโครงการปี 2565 และการเสนอจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวของ ปตท.