7HDร้อนออนไลน์

มาแล้ว! ATK “เทสต์ กัญ” ขึ้น 1 ขีด คือสาร THC เกินขนาด "กรมวิทย์ฯ" เตรียมแจกฟรี 1.5 หมื่นชุด

ปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติด ทำให้ตรวจพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต จากการใช้กัญชาหรือเสพกัญชาเกินขนาด จนเกิดคำถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเกินขนาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผลิตชุดทดสอบ (Test kit) เพื่อผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปได้นำไปใช้ทดสอบสารสกัดกัญชา หรือน้ำมันกัญชาเบื้องต้นว่ามีปริมาณสาร THCเกิน 0.2% หรือไม่

วันนี้ (22 มิ.ย.65) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าว ชุดตรวจกัญชา “Test Kann” หรือชุดทดสอบสาร THC ในสารสกัดกัญชา ซึ่งรูปแบบของชุดทดสอบสารกัญชา จะคล้ายแบบชุดตรวจ ATK เพื่อทดสอบปริมาณสาร THC โดยชุดทดสอบ “เทสต์ กัญ” จะประกอบไปด้วยตลับทดสอบ น้ำสารสกัดที่ 1 น้ำสารสกัดที่ 2 ช้อนพลาสติก และหลอดหยด ซึ่งการแปลผลจะกลับจาก ATK ตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากผลเป็นบวก คือ ถ้ามีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 ผลทดสอบจะขึ้น 1 ขีด  แต่หากผลเป็นลบ จะขึ้น 2 ขีด คือ สารTHC ไม่เกินร้อยละ 0.2

62b2d6171fdec6.02531983.PNG

ทั้งนี้ชุดทดสอบเทสต์กัญ ราคาต้นทุนอยู่ที่ 100 บาทต่อเทสต์ โดยชุดดังกล่าวเป็นการตรวจเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไปผลไปฟ้องร้องดำเนินการทางคดีได้ โดยกรมวิทย์ฯ จะผลิตชุดเทสต์กัญ จำนวน 15,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายฟรี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะแจกจ่ายให้กลุ่มใดและเริ่มเมื่อไหร่ นอกจากนี้ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนที่สนใจนำไปผลิตจำหน่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่นำกัญชาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นำไปใช้ตรวจเบื้องต้น ถ้าสาร THC เกิน 0.2% จะได้ปรับปรุงเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้ได้รับผลร้ายจากสาร THC

62b2d624d23bd7.58015083.PNG

นอกจากการเปิดตัว‘ชุดทดสอบสารกัญชา’ แล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังเปิดเผยถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาห้องตรวจปฏิบัติการกว่า 545 แห่งเพื่อรองรับการตรวจตัวอย่างเชื้อโดยมีศักยภาพการตรวจทั่วประเทศกว่า 140,000 ตัวอย่างต่อวัน สามารถที่จะรายงานผลได้ภายใน 1 วัน และเชื่อมกับฐานข้อมูลกลางฐานข้อมูลโรงพยาบาลต่างๆ